Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

www.peerscoffee.com (“Web Sitesi” olarak kısaltılacaktır) alan adlı ve alt alan adları dahil olmak üzere internet sitesini ziyaret ederek (internet sitesi ve/veya erişim kuran mobil uygulamalar, bundan böyle “Portal” olarak anılacak olup Portal’ ın adı geçen ve bağlı alt        alan adları da “Portal” olarak adlandırılacak olup hepsi işbu sözleşme kapsamındadır) ve/veya “Üye” olarak, bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, işbu Kullanım Koşulları'nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşulları’ nda belirtilen ve Portal’ a girmenizden ve kaldığınız süre boyunca işbu kullanım koşullarının tüm hususlarını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Portal’ da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

İşbu sözleşme Portal’da yayınlanmış “Kullanım Koşulları, Çerez Politikaları, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ve diğer metinlerle” ihtiyaç duyulduğu ölçüde birbirlerinin tamamlayıcısı (bundan sonra “Tamamlayıcı Mevzuat” olarak anılacaktır) olarak yorumlanır. 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Portal’ ın sahibi “Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1/1 Beykoz/İstanbul” adresinde mukim İstanbul 0212 Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "PEERS” olarak anılacaktır)’dir. Portal’ da sunulan ve işbu Kullanım Koşulları’ nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, PEERS tarafından sağlanmaktadır.

1.2. İşbu sözleşmenin diğer tarafı ise Portal’ a erişim sağlayan Kullanıcılardır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.peerscoffee.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Hizmetlerin sunulduğu internet sitesi ve varsa bağlı mobil uygulamaları.

“Kullanıcı”: Portal’ a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Ziyaretçi”: Üye olmadan Portal’ı sınırlı şekilde kullanan gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: Portal’ a üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar ve “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında yararlanan her gerçek veya tüzel kişi.

“Üyelik”: Üye olmak isteyen Kullanıcı’ nın, Portalda ki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ile kazanılan statüdür. 

"Üyelik Hesabı": Üye’ nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, eğer var ise Üyelik’ le ilgili konularda talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlama verildiği takdirde görüntüleyebildiği, ürün satın alma yapabildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından  kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile Portal üzerinden eriştiği Üye’ ye özel internet sayfaları bütünü.

“PEERS Hizmetleri” ("Hizmet"): Portal içerisinde tanıtılan, satışa sunulan tüm içeriklerin Üye’ nin görüntüleyebilmesi, satın alabilmesine yönelik yapılan tüm iş ve işlemler.

“İçerik”: Portalda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, metin, dosya, resim, video, görsel, yazımsal ve işitsel imgeler vb.

“API”: PEERS tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış ve/veya 3. taraf uygulamaların dahil edildiği Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler. Üyelik aşamasında Facebook, Google, Twitter ve Instagram senkronizasyonu da bu tanımlamaya dahildir.

"PEERS Arayüzü" : Web site içerisinde dolaşım, görüntüleme, satın alma esnalarından kullanılan kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları PEERS’ a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“PEERS Veri Tabanı” : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında mali ve manevi, tüm hakları PEERS’ a ait olan ve sair diğer kanunlar gereğince korunan veri tabanıdır.

3. PEERS HİZMETLERİ

3.1. PEERS, faaliyet konusu ile ilgili ürünlerin tanıtımı, satışı, reklamı gibi tüm işlemleri Portal üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirirken yürürlükte yer alan kanun, yönetmelik ve sair mevzuata uygun olarak hizmet vermektedir. PEERS, satışa sunduğu ürünlere ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi ile eksiksiz ve ayıpsız şekilde teslimine ilişkin hizmet vermektedir.

4. PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye kullanıcılar ilgili Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ ne tabidirler. Bunlar haricinde Ziyaretçilerin herhangi bir kişisel verisi kayıt altına alınıp işlenmemektedir. Ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Kullanıcıların Çerez politikaları kapsamında anonim olarak toplanan, kişisel verileri ile eşleşmeyen bilgiler müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi kapsamında anonim olarak ve genel şekilde analiz için otomatik yollar ile işlenebilir, kullanılabilir. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz. Üyelik işlemleri sırasında Üyeler’ in beyan etmiş olduğu kişisel bilgileri sözleşmelerin kurulmasındaki zorunluluklar ve işin ifası gereği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVKK) uygun olarak saklanıp, işlenecek olup üyelik iptali ile veya gerekli durumlarda silinecektir. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, toplandığı, toplanma yöntemleri ve diğer haklarınız gibi tüm bilgilere “Aydınlatma Metni” nden ulaşabilirsiniz. 

4.2. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Portal dahilinde metin işlemci uygulama ile yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıların kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ve ayrıca maddi-manevi tazmin yükümlülüğü ile ilgili PEERS’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. PEERS, belgelerin içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve PEERS Arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak belgelere ulaşılmaya çalışılması, belgelerin, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması Portal üzerindeki tüm İçeriklerin linkinin verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine PEERS tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; PEERS’ ın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.4. Portal’ ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, Portal’ ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Portal’a erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, DDOS vb.) faaliyetlerde bulunması, Sitenin ve Portalda ki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; PEERS’ ın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; PEERS, Kullanıcı’ yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.5. PEERS’ a ait internet sitesinin üzerinden, kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere reklam veya bilgilendirme amaçlı linkler sunabilir. Bu linkler Üye’ ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilerinin doğruluğuna, bu üçüncü taraf sitelerin güvenli bağlantılar olup olmadığına yönelik PEERS’ ın bir denetimi olmayıp Üye veya Kullanıcının kendi sorumluluğunda olan işlemler niteliğindedir. 

4.6. Kullanıcılar, Portalda hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının Kişisel verilerini, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. 

4.7. Portalda verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlıklar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan PEERS’ ın sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. PEERS, işbu Kullanım Koşulları’ nı, Portal’ da yer alan her tür bilgi, İçerik, fiyatlandırmayı, sunulan hizmetleri Kullanıcı’ ya herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirme, kaldırma, azaltma, çoğaltma, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler periyodik olarak www.peerscoffee.com internet sitesinde yayınlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Portal’ a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşulları'nı ve yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları Portal üzerinden yayımlanarak; Portal’ ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. İşbu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar/Üyeler tarafından sağlanan bilgiler ile oluşturulan metinler/belgeler ve bu Portal’ ın veri tabanı, arayüzü, tasarım, metin, görseller, imge, logo, html kodu ve diğer kodlar gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları PEERS adına kayıtlı olsun veya henüz sertifikalanmamış yenilik dahi olsa “telif, satış ve pazarlama” hakları PEERS’ a aittir. 

5.2. Kullanıcılar, PEERS hizmetlerini, bilgilerini ve Platform’ un tüm içeriğini (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; her türlü resim, metin, makale, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanları, kod yapıları, katalogları, listelerin) doğrudan veya dolaylı olarak kar amacı gütmeden veya ticari amaçla, yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, çoğaltmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. 

6. MÜCBİR SEBEPLER

6.1. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PEERS’ ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, pandemi, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, erişim problemleri, ürün tesliminde gecikmeler mücbir sebep hallerindendir. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde PEERS’ ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

7.1. İşbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallerinde Mesafeli Sözleşmeler ile yapılan satışlar hariç olmak üzere İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

8.1. İşbu Kullanım Koşulları, PEERS tarafından Portal’ da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşulları’ nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portalı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.