Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

Unvan                      : İstanbul 0212 Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti.

Adres                       : Kavacık Mah.Ertürk Sk.No:1/1 Beykoz

Telefon                    : 0212 284 2986

Elektronik Posta      : info@peerscoffee.com

Mersis                      : 0481-0551-4860-0013

ALICI

Ad/Soyad                 : …………………………………………………………………….....

Adres                       : …………………………………………………………………….....

Telefon                    : …………………………………………………………………….....

Elektronik Posta      : …………………………………………………………………….....

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’ ya ait mal veya hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ne uygun olarak satın alınmasına yönelik elektronik ortamda siparişin verildiği, sözleşmede belirtilen nitelik, nicelik ve adette ürünün satışı, teslimi, fiyatı, iadesi ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

3. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME

3.1. Ürünün temel özellikleri satışa sunulan platformda yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürüne ait kampanya bilgilerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya sırasında ürünlerin satın alınması halinde sadece kampanya süresi içerisinde ilgili fiyatlar geçerlidir. ALICI’ nın kampanya sürecinde ürünü satın alması ve sonrasında iade etmesi halinde satın aldığı fiyat üzerinden iade işlemleri gerçekleştirilir.

3.2. Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki gibidir;

Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyat Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Ücreti

TOPLAM                                                                       :

3.3. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

3.4. Ödemenin Kredi Kartı/Banka Kartı ile yapılması durumunda; Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının ve mümkünse kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Girdiğiniz kredi kartı bilgileri direkt olarak banka veya aracı tahsilat sistemi üzerinden ve ilgili onaylama mekanizmalarının ilgili üçüncü taraf web sayfalarından girilmesi sebebiyle SATICI hiçbir şekilde ALICI’ nın kredi kart/banka kartı bilgilerini kaydetmemektedir. ALICI’ nın kart bilgileri sorumluluğu veya ALICI’ nın herhangi bir zarara uğraması durumunda SATICI sorumlu değildir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir.

3.5. ALICI ile ödeme yapılan kart sahibi arasında farklılık olması halinde SATICI şüphe üzerine; kart sahibinin yakını olduğuna veya izni olduğuna dair ispata elverişli belgeler talep edebilir. Bu belgelerin talebi halinde teslimat süreci duracak olup, belgelerin teslim edilmemesi durumunda SATICI siparişi iptal edip, tahsil ettiği tutarları iade hakkı saklıdır. 

4. FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ

4.1. Fatura ALICI’ nın vermiş olduğu bilgiler uyarınca aşağıda yer aldığı şekilde teslimat adresinde ürün ile teslim edilecektir;

Teslim Edilecek Kişi  : …………………………………………………………….

Teslimat Adresi          : …………………………………………………………….

Fatura Adresi              : …………………………………………………………….

Teslim Şekli                : Alıcıya Teslim

Sipariş Tarihi              : …………………………………………………………….

4.2. ALICI, Sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu ALICI’ ya aittir. ALICI’ nın girmiş olduğu teslimat adresinde farklı kişinin teslim alması halinde teslimatın yapılmadığına dair def’ i hakkı bulunmamaktadır. Teslimatın, ALICI’ nın girmiş olduğu adrese yapılması ile teslim yükümlülüğü gerçekleşmiş sayılır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

4.3. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI' ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI' nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vererek satın alma yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya hizmetin verilmesindeki yöntemi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(ler), işbu sözleşmenin ilgili hükmünde yer aldığı gibi teslim edileceğinden, ALICI' nın üye olurken veya ödeme aşamasında verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması, kendi hatası ile teslimat veya fatura bilgilerinin hatalı girilmesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Yanlış hatalı girilen bilgiler sebebiyle SATICI’ nın yeniden ürün gönderimi sorumluluğu olmadığını ALICI kabul ve taahhüt eder.

5.3. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulur. 

5.4. Ürünlerin tesliminden sonra bankaya yapılan şikayetler veya kartın iptali gibi herhangi bir sebeple ödemenin SATICI’ ya iletilmemesi halinde ALICI tüm teslim masrafları kendisine ait olmak üzere 3 (üç) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Ödeme yapılmamasına rağmen ürünlerin iade edilmemesi, açılması veya kullanılması, herhangi bir şekilde satışa uygunluğunun bozulması halinde SATICI’ nın tüm talep hakları saklıdır.

5.5. SATICI’ nın internet sitesinde yer alan ürünler stoklarla sınırlı olup, teknik aksaklıklar sebebiyle stok bilgilerinin güncellenememesi sırasında sipariş verilmesi durumunda sipariş onaylanmadığı sürece teslim yükümlülüğü bulunmamaktadır. SATICI siparişe onay vermemesi halinde tahsil ettiği tutarı iade prosedürüne göre en kısa sürede iade etmekle yükümlüdür.

5.6. SATICI, ALICI’ nın sipariş ettiği ürünleri sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. İlgili süre içerisinde teslim edilmemesi halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler fesih bildiriminin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ALICI’ ya iade etmek zorundadır.

5.7. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. 

5.8. SATICI’ nın ALICI’ ya ait kişisel veri kapsamında toplamış olduğu bilgiler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hizmetin verilmesi, sözleşmesel veya kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, meşru, sınırlı ve ölçülü şekilde toplanır, işlenir ve sadece yapılan işin gereği olan zorunlu ilgili kişilerce paylaşılır. Toplanan veriler ile ilgili detaylı bilgi için İnternet Sitesi’ nin  “Çerez Politikası” ve “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ni inceleyebilirsiniz. 

5.9. SATICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ne uygun olarak cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.

6. ÖN BİLGİLENDİRME

6.1. ALICI, işbu sözleşmenin imzası öncesinde aşağıda yer alan hususlarda Ön Bilgilendirme Formu aracılığı ile bilgilendiğini kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) SATICI’ nın adı veya unvanı, MERSİS numarası,

c) ALICI’ nın, SATICI ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, SATICI’ nın açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

d) SATICI’ nın, ALICI’ nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

e) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

f) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, ALICI’ ya yüklenen ilave maliyet,

g) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve SATICI veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

h) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve SATICI’ nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

i) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

j) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’ nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

k) SATICI’ nın talebi üzerine, varsa ALICI tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

l) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

7. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, pandemi, kötü hava koşulları vb.) nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip ALICI' ya karşı olan yükümlülüklerini tamamlayacağını kabul eder.


8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, siparişin teslim alındığı günden itibaren başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ ya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında sitede form bulunması halinde form kullanılarak, faturada yer alan iade kısmının doldurularak veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile sitede yer alan elektronik posta adresine gönderilerek bildirimde bulunulabilir.

8.3. Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI’ ya yapılan teslim olarak kabul edilmez. ALICI’ nın bildirdiği teslimat adresine siparişin ulaşması ile teslimat gerçekleşmiş kabul edilir.

8.4. Cayma hakkının kullanılması halinde; ALICI cayma hakkını bildirilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malı SATICI' ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek mal kutusu, ambalajı, koruyucu jelatinleri varsa standart aksesuarları varsa Mal ile hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

9. CAYMA HAKKI KULLANIMININ İSTİSNALARI

9.1. Ürünün satılabilirliğinin bozulması, sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanıldığı esnada iade edilecek ürünlerin güvenli şekilde paketlenerek taşıyıcıya teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün güvenli şekilde paketlenmemesi sebebiyle iade kargo sırasında ürünün zarar veya ziyana uğraması hallerinde sorumluluk size aittir. ALICI, aşağıda yer alan mal alımlarında cayma hakkını kullanamaz;

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

10. İADE ŞART VE YÖNTEMİ

10.1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimine müteakip iade şartlarının uygunluğu halinde, 14 (on dört) gün içerisinde mal bedeli ALICI’ ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI' ya iade edilirken, malın teslimi sırasında ALICI’ ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

10.2. ALICI iade edeceği malı SATICI' nın belirttiği anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI' ya aittir. İade için ALICI’ nın bulunduğu yerde SATICI’ nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ ya aittir. ALICI, iade edeceği malı SATICI' nın belirttiği anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan sorumludur.

10.3. ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı veya herhangi bir şekilde bedel iadesi gereken durumlarda hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapıldıysa yine aynı şekilde iade edilir. İade süreçlerinde SATICI’ nın bankaya gerekli talimatı vermesinden sonraki yaşanacak gecikmeler bankanın sorumluluğundadır. Burada örnekseme yolu ile tarif edilen iade yöntemleri kanuni veya bankalarca uygulanacak yöntemlere göre değişiklik gösterebilir.

10.4. İade şartlarının oluştuğu durumlarda; ödemenin kapıda ödeme veya banka havale yolu ile yapılması halinde ALICI’ nın iade formunda belirttiği banka hesap numarasına iade edilir. Ürünün taksitli satış yöntemi ile alınması halinde ise yine taksitli olarak iade edilecektir. Sözleşme kapsamında herhangi bir iade durumunda, SATICI’ nın yükümlülüğü bankaya iade bildirimini yaptığı tarih esas alınır. Her bankanın SATICI’ dan aldığı iade talimatı üzerine ALICI hesaplarına iade süreci farklılık arz ettiğinden, bu sebeple SATICI’ ya herhangi bir sorumluluk yükletilemez.

11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

11.1. ALICI ve SATICI, işbu mesafeli satış sözleşmede bahsedilen açık adres ve elektronik posta adreslerinin tebligat adresi olduğunu, kanunların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde tüm bildirim ve tebligatların ALICI’ nın bildirdiği e-mail adresine yapılacağını ve yöneltilecek tüm bildirim/tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI' nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, email ortamında yapılan bildirim ve tebligatların, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. YETKİLİ MAHKEME

12.1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır. ALICI, bu çerçevede, kendisinin yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

13. YÜRÜRLÜK

13.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan SATICI’ nın web sitesinde yazılı tüm koşulları, sözleşmeleri (mesafeli satış sözleşmesi, cayma hakkı metni, site kullanım sözleşmesi, üyelik sözleşmesi ve açıklamaları) okuyup, kabul etmiştir. Satışa konu Ürün/Ürün'ler ile ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 5. maddesinde yer alan tüm bilgileri satın alma işlemi yapmadan önce ön bilgilendirme formunda okuyup elektronik ortamda kabul etmiş ve ayrıca işbu Sözleşme ve yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini aksi halde doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

13.2. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından ödeme yapılmadan önce elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.